AKDAS 2005

Loňský ročník zasáhl to našich životů netušenou intenzitou. Celý rok jsme se nemohli dočkat, až vyrazíme na Akdas znovu. Dlouhý čas očekávání jsme vyplňovali vymýšlením, čím udělat následující ročník ještě zajímavějším. Sama se nabízela možnost uspořádat pátý ročník v jiné lokalitě než doposud. Krušné hory nabízí takových míst spoustu, stačí si vybrat. Volba nakonec padla na okolí Jáchymova. Jsou zde vyšší kopce než u nás a je jich tam dostatečný počet, tudíž by odpadlo opakované vylézání jedněch a těch samých pahorků.

Loňská expedice potvrdila správné načasování termínu akce na začátek října. Dále naše úvahy směřovaly k ubytování. Byly dvě možnosti: Ubytování v místě konání nebo v Helči chodovském bytě. Po zvážení všech pro a proti vyhrála možnost číslo dvě.

Takže základ pro úspěšné dokončení výpravy bychom měli. Budeme doufat, že jsme na nic nezapomněli a můžeme vyrazit.

Památného dne 8. října za ranní temnoty parkuje na jáchymovském náměstí vůz Felicia vínové barvy, ze kterého vystupuje podezřele vypadající pětičlenná posádka. Díky časné hodině výsadku nebudíme se svými průkazkami, hůlkami a batohy větší rozruch. Startovní sestava stejná jako loni, přibyl nováček Tomáš, který nám svým věkem připomínal naše horolezecké začátky.

Následuje téměř pětikilometrový přesun na místo startu nacházející se u hotelu Mut, abychom se během dne zubovitým postupem dostali zpět k místu přistání. Vědom si časového skluzu způsobeného hodinovým pochodem vedoucího z Jáchymova pod první kopec bez jediného nastoupaného metru lehce nervózním, ale ostatním to najevo nedávám.

To už ale stojíme pod kopečkem, boříme hůlky do svahu a začínáme počítat první metry. Na co jsme se těšili celý rok, právě vypuklo. Radost nám ani nekazí fakt, že jsme hned první kopec netrefili a vylezli omylem na dvojku. Nic se neděje, dáme si jí dvakrát, na to jsme zvyklí z minulých ročníků. Oba kopce měly přibližně stejnou výšku a další časový propad by byl nepříjemností daleko větší.

Při druhém přechodu přes pozemek hotelu Mut jsme byli dotázáni panem majitelem, co tam pohledáváme, ve stručnosti jsme mu popsali, oč jde, načež odvětil něco v tom smyslu, že nechápe, kde na to bereme čas. Na jeho dementní poznámku nejrychleji, stručně a výstižně odpověděla Heluš: "Někdo podniká a jiní zase chodí po kopcích". Nevěřím, že se nad touto odpovědí snažil zamyslet, přesto to bylo poslední, co od nás uslyšel, protože my se museli věnovat daleko důležitějším věcem.

Cestou míjíme vysílač, jeho kouzlu podléhá Helča s Martinem, Tomáš se s nimi pokouší vyšplhat nahoru, ale pud sebezáchovy mu nedovolí vystoupat až na vrchní plošinu. Já s Furbym tentokrát necítíme potřebu kontaktu s ocelovým žebříkem.

V odpoledních hodinách nás naše plánovaná trasa vrhá přímo do centra sobotního Jáchymova. Jakožto lázeňské městečko je Jáchymov poset různými kavárničkami a cukrárnami. Ač si střízlivě uvažující člověk dokáže jen stěží představit slova cukrárna a vysokohorská expedice v jedné větě, v případě Akdasu 2005 se na takové slovní spojení narazit dá. Neodolali jsme lákavé nabídce jedné z cukráren a neusedněte k jednomu stolku před podnikem, když je venku tak hezky! Rozhodně se jednalo o milé zpestření a svého činu nelitujeme. Akdas má od ostatních hor tu ohromnou výhodu, že je takový, jaký si ho vytvoříme my.

Po příjemné vzpruze přichází první rána osudu. Jiří alias Furby nezvládl aklimatizaci do vyšších nadmořských výšek a naši expedici opouští. Naštěstí je vzduch v těchto výšinách ještě natolik hustý, aby mohl vrtulník našeho kamaráda dopravit do některé z místních restaurací, ve které si ho při přesunu do tábora budeme moci vyzvednout.

Další postup už proběhl bez významnějších událostí. Za zmínku stojí, přechod krátkého rovinatého úseku, který díky divokému porostu, kopřivám a hustým křoviskům pro nás představoval největší překážku za celý den. Když jsme se prosekali asi do poloviny džungle, někdo na nás začal shora křičet, co si to dovolujeme šlapat mu po jeho zahrádce. Naší odpověď si už nepamatuji, v každém případě nás tento komický výstup na nějakou dobu zabavil a dal na chvíli zapomenout na puchýře a únavu.

Zpoždění způsobené přesunem na místo startu, cukrárnička a další menší zdrženíčka přesouvají konec prvního dne expedice do pozdních večerních hodin. Vyzvedáváme Furbyho udržovaného pod kyslíkem v sanatoriu a jede se do tábora.

 

* * *

Jak vyplývá z předchozího povídání, v neděli se na místo startu přesouváme čtyři. Parkujeme na parkovišti pod lanovkou vedoucí na Klínovec, který letos představuje vrchol Akdasu, čímž ho dnes bez nějaké výraznější publicity povýšíme na třítisícovku. Strategická poloha našeho opěrného bodu je ideální. Hvězdicovitě se kolem něho rozprostírají tři vrcholy, jejichž výškový součet představuje zbývajících 1000 metrů.

 

Ani to až tak moc nebolelo a máme absolvováno prvních 250 metrů. Tomáše to ale asi bolelo o něco víc, protože v tento moment expedici opouští. Díky mladému věku byla jeho fyzická kondice určitě v pořádku, ale očividně nezvládl psychickou přípravu. Nedá se nic dělat, začíná se stávat pravidlem, že se na vrchol Akdasu pokaždé podívají jen tři vyvolení.

Poslední výstup představuje historicky nejdelší celistvé stoupání. Bez mála pět set metrů převýšení zdoláváme za povzbuzování četného publika skládajícího se z pasažérů lanové dráhy, která nám po celou dobu bzučela nad hlavami.

Na vrcholu, který vystoupal nehorolezeckým stylem, na nás čekal Tomáš. Malou vrcholovou vlaječku nahradila krásná velká vlajka. Poděkovat bohu Akdasovi za hezké počasí a můžeme s pocity vítězů opustit nejvyšší bod Krušných hor. Protože technika sestupů není přesně určená, použili jsme pro přesun pod Klínovec místní lanovku. Cestou jsme sledovali, zda si to náhodou Furby nerozmyslel a neuvidíme ho zdolávat klínovecký svah na vlastní pěst nebo se snad, nedej bože, neschovává v nějakém houští Vladan!

Od minulého Akdasu se stalo tradicí, že je každý ročník zdokumentován pohyblivými obrázky.

K účastníkům Akdasu 2005 mám už jen jedinou prosbu, aby do konce svých životů dodrželi to, co jsme si sobotní noci slíbili a nikomu nevyzradili tajemství sedmého kopce.

* * *

Mapa

mapa expedice

expediční průkaz

následující Akdas